Üni-Veri, ülkemizdeki üniversitelerin bölüm bazında iş bulma sürelerini, ilk bir yıl içindeki istihdam ve kamuda işe girme oranlarını, ortalama ücretlerini, istihdamın sektörel dağılımını ve nitelik uyuşmazlığını ortaya koyan ulusal bir araştırmadır. Başta üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin, üniversitelerde eğitimine devam eden veya yeni mezun gençlerimizin ve profesyonellerin doğrudan yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir. Üni-Veri, Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan mezun bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan istihdam verilenlerinin birleştirilerek analiz edilmesiyle hazırlanmıştır ve 2014-2018 dönemini kapsamaktadır.
Üni-Veri’nin en temel amacı, yükseköğretime geçiş yapacak öğrencilerin bilgiye dayalı tercihler yapabilmelerine rehberlik etmektir. Bu doğrultuda üniversite bölümlerinin iş bulma sürelerini, ücretlerini ve nitelik ölçümlerini kamuoyuna açarak, üniversite tercihi yapacak olan gençlere karar verme süreçlerinde yardımcı olmayı hedeflemektedir. Üniversite adaylarının yanı sıra öğrencileri üniversiteye hazırlayan eğitim kurumlarına, rehber öğretmenlere ve ebeveynlere bölümler hakkında doğru bilgi vermeyi ve bu süreçte öğrencileri kendileri için en uygun alana yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ortaya koyduğu detaylı sonuçlarla yükseköğretimdeki ihtiyaçları politika yapıcıların dikkatine sunmaktadır.
Detaylı açıklama için burayı tıklayınız.
Aşağıdaki bölmede, istediğiniz göstergeyi seçerek ilgili bölüm sıralamalarını görebilirsiniz. Ayrıca, merak ettiğiniz bölümlerle ilgili ayrıntıları en alttaki bölüm profilinde aratarak inceleyebilirsiniz. Üni- Veri’nin hazırlanmasında kullanılan metotları “yöntem” sekmesinden, 70 ana bölüm altında sınıflandırılan programlar ilgili açıklamaları “bölüm sınıflandırmaları” sekmesinden okuyabilirsiniz.
Detaylı açıklama için burayı tıklayınız.
Üniversite mezunlarının, dört yıllık eğitim gerektiren profesyonel meslek gruplarında istihdam edilmesi halinde nitelik uyuşmazlığı söz konusu değildir ve gösterge 0 değerini alır. Ancak üniversite mezunları, dört yıldan daha az eğitim süresinin yeterli olduğu mesleklerde istihdam edilirse ortaya nitelik uyuşmazlığı sorunu çıkar. En yüksek uyuşmazlık değeri 3’tür ve üniversite mezunlarının yalnızca ilköğretim diploması gerektiren niteliksiz işlerde çalıştığı durumları ifade eder.
Bölümler Arası Performans Sıralamaları
Değişkenler
Sıralamalar Ortalamalar
DETAYLI LİSTE:
DETAYLI LİSTE:
DETAYLI LİSTE:
DETAYLI LİSTE:
DETAYLI LİSTE:
BÖLÜM PROFİLİ
ANTROPOLOJİ İSTATİSTİKLERİ
 • İSTİHDAM
  ORANI
  %43
  52. Sıra/70
 • İŞ BULMA SÜRESİ
  8 ay 15 gün
  43. Sıra/70
 • ÜCRET
  2.502 TL
  61. Sıra/70
 • NİTELİK
  UYUŞMAZLIĞI
  1.44
  59. Sıra/70
 • KAMUDA İŞE YERLEŞME
  ORANI
  %9
  26. Sıra/70

Dağılım Seçiniz

Dağılımları görmek için grafikteki dilimlere tıklayınız.

Dağılım Seçiniz

Dağılımları görmek için grafikteki dilimlere tıklayınız.

Dağılım Seçiniz

Dağılımları görmek için grafikteki dilimlere tıklayınız.

Dağılım Seçiniz

Dağılımları görmek için grafikteki dilimlere tıklayınız.


#univeri ile kariyer planı